Bokföring

Löpande bokföring varje månad, var tredje månad eller en gång per år

Fakturering

Fakturerar, skickar påminnelser bokför inbetalningar

Löner

Skapar löner, lönebeked, kontrolluppgifter på individnivå.

Rot & Rut

Ansöker om Rot & Rut

Bokslut

Upprättar bokslut, årsrdovsiningar, skickar in till bolagsverket.

Deklarationer

Upprättar moms, arbetsgivardeklarationer och årsdeklarationer.

Föreningar

Hjälper kassören i föreningar med bokföring, m.m

Bilda / Ombilda/ Avveckla Bolag

Upprättar dokument för ny-och ombildning av bolag samt avveckling av bolag

Affärskonsultation

Genomgång av bolagets verksamhet, finansiella status, skapar strategier för framtiden

Juridik

Juridisk rådgivning

Administration

Behjälplig med övriga adminsitrativa önskemål

GDPR

Upprättar GDPR dokument

Feng Shui

Boka din Feng Shui konsultation för företag

Workshops

Boka workshops för en ökad förståelse av företagets redovsnining.

Coaching

Erbjuder coachsamtal till dig som önskar tydliggöra och möjliggöra dina mål

Studentcoaching

Erbjuder onlinekurser och coaching för studenter inom redovisning

Rådgivning

Erbjuder rådgivning

Webinar

Erbjuder webinar där olika ämnen tas upp inom redovisning

Workshops

Erbjuder workshops inom teamwork

Onlinekurser

Erbjuder onlinekurser till dig som vill lära dig mer om bokföring

Organisationsutveckling

Erbjuder organisationsutveckling inom verksamhetens olika fokusområden

Kontakta oss idag för offert!

Företagets adress och säte

Trönningebjärsvägen 37 432 47 Varberg

Telefon

Växel 0340 - 170 10

Christina 0739-150033

Email

christina.axtelius@outlook.com